Regulamin licytacji gadżetów 29. finału WOŚP w Jeleniej Górze

1. Licytacja trwa od 25.01.2021r. do 31.01.2021r. na stronie www.wospjg.pl

2. Licytacja odbywa się za pośrednictwem formularza Microsoft Forms. Licytowane przedmioty prezentowane są na stronie www.wospjg.pl oraz na wydarzeniu Licytacja WOŚP 2021-Jelenia Góra-19:00  na facebooku.

3. Aby wziąć udział w licytacji, należy wejść na stronę wospjg.pl (lub na wydarzenie na facebooku), potem przejść do formularza (linki są zamieszczone pod każdym przedmiotem), wybrać interesujący przedmiot i zaproponować cenę.

3. Przy każdym przedmiocie jest informacja o aktualnej cenie. Ceny aktualizowane są dwa razy dziennie (około godz. 9.00 i 16.00).

4. Licytowane przedmioty są podzielone na dwie grupy. Finał dla „licytacji popołudniowej” rozpocznie się 31.01.2021r. o godz. 15.00 i potrwa do godz. 15.50. Finał dla „licytacji wieczornej” rozpocznie się 31.01.2021r. o godz. 19.00 i potrwa do godz. 19.50.

3. Finał będzie odbywał się w formie zdalnej i będzie transmitowany za pośrednictwem mediów społecznościowych (m.in. na wydarzeniu Licytacja WOŚP 2021-Jelenia Góra-19:00  na facebooku oraz na profilach jeleniogórskich sztabów: WOŚP – Jelenia Góra, WOŚP – Jelenia Góra – ZST „Mechanik” ).

4. Podczas finału będzie można przebić cenę aż do momentu ogłoszenia przez prowadzącego zakończenia licytacji.

5. Osoba, której oferta na dany przedmiot jest najwyższa w chwili zamknięcia licytacji, wygrywa licytację danego przedmiotu.

6. Po zakończeniu licytacji wolontariusz WOŚP skontaktuje się ze zwycięzcą licytacji telefonicznie i uzgodni sposób dokonania wpłaty i odbioru przedmiotu.

7. W przypadku odmowy wpłaty przez zwycięzcę licytacji, organizator licytacji może przekazać przedmiot osobie, która złożyła kolejną ofertę, lub zdecydować o wystawieniu przedmiotu na licytację dodatkową.

8. Organizator informuje, ze komentarze pod postami na facebooku nie będą brane pod uwagę, jako udział w licytacji. 

9. Wszelkie kwestie wątpliwe, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Organizator.

10. Informacje o Organizatorze oraz dane kontaktowe:

Organizatorem „licytacji popołudniowej” jest Sztab nr 5021 w Jeleniej Górze.

Organizatorami „licytacji wieczornej” są: Sztab nr 5021 oraz Sztab nr 2843 w Jeleniej Górze.

Kontakt do Sztabu nr 5021: ul. Wiejska 41 B, 58-506 Jelenia Góra, do Sztabu nr 2843: ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra.